Helsinki-Vantaan lentoasema

Terminaalin T2 muutostyöt
Uusi pääyhteys Kehäradan lentoaseman asemalle
Uusi pysäköintitalo
(Terminaalin T2 laajennuksen suunnittelee arkkitehtitoimisto ALA)

Kutsukilpailu 2017

Projektiallianssiin kuuluvat Finavia, rakennusyhtiö SRV, ALA arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto HKP sekä Ramboll Finland. Hanketta rahoittaa osin Euroopan unioni.
Rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2019 ja ne jatkuvat vuoteen 2022 asti.