Helsinki Airport

Terminaalin 2 laajennus- ja muutostyöt
Uusi pääsisäänkäynti lentoaseman junapysäkille
Uusi pysäköintitalo

Kutsukilpailu 2017

Projektiallianssiin kuuluvat Finavia, rakennusyhtiö SRV, ALA arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto HKP sekä Ramboll Finland. Hanketta rahoittaa osin Euroopan unioni.
Rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2019 ja ne jatkuvat vuoteen 2022 asti.