Espoon rakennuslautakunta teki 18.9.2014 päätöksen palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko. HURRAA-palkinnon jakaa Espoon rakennuslautakunta ja rakennusvalvontakeskus. ”HURRAA”-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.

HURRAA

Kiinteistö Oy Safiiri ja Eventes Business Garden saivat HURRAA-kunniamaininnan seuraavin perusteluin:

“Raikas ja rohkea Matinkylän keskuksen maamerkki ja identiteetin rakentaja. Persoonallinen, huolella tutkittu julkisivukokonaisuus toimii sekä Länsiväylän mittakaavassa että Iso Omenan ja viereisen asuinkerrostaloyhtiön suuntaan. Korttelin lounaispäädyn alle sijoittuva kevyen liikenteen kiertoliittymä on otettu luontevaksi aiheeksi osana julkisivun kokonaisratkaisua.”